top of page
Analysing%20data_edited.jpg

İş Geliştirme ve Ticarileştirme

  • İş Geliştirme,

  • Süreç İyileştirme,

  • Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği,

  • Teknopark Kurulumu ve Sürdürülebilirliği,

  • Teknoloji Transfer Danışmanlığı,

  • Uluslararasılaştırma,

  • Stratejik Planlama (Fonlara erişim, Ar-Ge ve İnovasyon süreçleri, işbirliği geliştirme vb.).

İş Geliştirme ve Ticarileştirme Hizmetlerimiz

BC Partnering olarak kurumunuzun strateji ve öncelikleri kapsamında daha verimli ve etkin çalışması için gerekli süreçleri sizlerle birlikte oluşturuyor, analiz ediyor ve geliştiriyoruz. 

bottom of page